Onderwijsproject

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

indieherdenkingamstelveen.nl

Onderwijsproject

`Ontmoeten & (Her)denken'

Vanaf 2013 vindt in Amstelveen onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallen en Slachtoffers in Nederlands-Indië het scholenproject `Ontmoeten & (Her)denken' plaats op 8 basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. De behoefte van onze stichting om meer kennis en aandacht bij onze jeugd voor de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de uitvoering van de gemeentelijke diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen werd gekoppeld aan de behoefte van de scholen aan ontmoetingsonderwijs, burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming. Daarbij wordt expliciet de kwaliteitsverbetering van het onderwijs nagestreefd gericht op realisering van de kerndoelen en het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden vanuit de leefwereld van de leerlingen.

De gemeente Amstelveen die erbij gebaat is om het Duurzaam Samenleven in veelkleurig Amstelveen te bevorderen en twee schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs, vergoeden de onkosten van dit pilotproject tot 2016. Vandaar dat de gemeente en de schoolbesturen dit schooljaar ieder 50 % van de onkosten vergoeden.

In de stuurgroep zijn zowel het bestuur van het Indië Monument als de scholen vertegenwoordigd.


Doelen

Doel van dit vrijwilligersproject - waar ook voormalige schooldirecteuren en organisaties als Amstelveen Oranje en de Vereniging Historisch Amstelveen bij zijn betrokken - is om bij de leerlingen de `betrokken zelfredzaamheid’ te vergroten in relatie tot hun leefomgeving. Door vooral zelfstandig denken en betrokkenheid met de kwetsbare groepen in de gemeente te bevorderen willen we zo ook bijdragen aan het voorkomen van discriminatie van kwetsbare groepen in Amstelveen. Dat betekent dat ook aandacht zal worden besteed aan migrantengroepen zoals Indische-Nederlanders, tijdelijke expats als Japanners en huidige nieuwkomersgroepen zoals Syrische vluchtelingen. Ook belangrijke historische en actuele gebeurtenissen, lokale gebouwen en monumenten waaronder het Indië-monument in het Broersepark komen in de lessen ter sprake. Leidend bij de ontwikkelde lesbrieven en de twee leskisten Kleurrijk Amstelveen is het motto `Vanuit de lessen van het Verleden vieren van Vrijheid’.


Resultaten

De jeugd werd in het lustrumjaar op 14 augustus 2015 voor het eerst betrokken bij de Indië-herdenking via het zingen van het Indische Onze Vader en het adopteren van het monument door basisschool De Cirkel.

Het scholenproject heeft in de jaren 2013 t/m 2016 de volgende activiteiten opgeleverd:

  1. Voorbereidingslessen 'Ontmoetings- en Herdenkingsdag’ met o.a. lessen over Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in samenwerking met voormalige geïnterneerden. Deze werden voornamelijk gegeven door Edu Dumasy (tweede generatie) en Nora Valk (eerste generatie)
  2. Nieuwkomerscanon van de Amstellanden en een tijdlijn t.b.v. een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog.
  3. Jaarlijkse 'Ontmoetings- en Herdenkingsdag' bij de herdenkingsmonumenten in het Amstelveense Broersepark en een wisselend gebedshuis om vertegenwoordigers van godsdiensten te ontmoeten.
  4. Lesbus Wereldexpress van het Indisch Herinneringscentrum die in 2015 en 2016 in Amstelveen enkele weken kwam te staan en waar leerlingen van de bovenbouw doe-lessen over discriminatie tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog in Azië konden konden uitvoeren
  5. Speurtocht Tweede Wereldoorlog in de Amstelveense wijk Elsrijk om ook een verband te leggen met mondiale ontwikkelingen. Zo zijn twee verzetsmensen die op het algemene oorlogsmonument staan afkomstig uit Nederlands-Indië
  6. Actie voor kinderen in Syrië. De verschrikkingen van de oorlog in Nederlands-Indië waar vooral ook onschuldige burgers uit de verschillende betrokken groepen slachtoffer werden, wordt zichtbaar in huidige oorlogen. Vandaar dat we bij informatie over de Tweede Wereldoorlog ook een verbinding leggen met actuele oorlogen.


Toekomst

In een tiental andere steden is vanuit de Indië-monumenten sinds 2015 ook belangstelling ontstaan voor een dergelijk scholenproject waaraan een eigen lokale invulling wordt gegeven vanuit de leefwereld van de leerlingen. De landelijke samenwerking wordt gecoördineerd vanuit dit Amstelveense scholenproject waardoor hier een bundeling van kennis en ervaring plaatsvindt. Elke stad – we werken nu vooral met een kerngroep in Amsterdam-Zuidoost en Breukelen samen - levert weer nieuwe activiteiten en lesbrieven aan zodat we van elkaar kunnen leren. De jaarlijkse Indië-herdenking op 14 augustus en de 'Ontmoetings- en Herdenkingsdag' voor scholieren waarbij ook de lokale Japanse en Indonesische gemeenschap bij betrokken wordt is de meerwaarde van Amstelveen. Zo is er in Amsterdam Zuidoost veel kennis over de Tweede Wereldoorlog  in het Caribisch gebied en in Breukelen kennis over de Molukse gemeenschap. Zo leren we van elkaar.

De vertegenwoordigers van de Tweede Indische generatie verbonden aan organisaties van Indië-monumenten kunnen zo bij de jeugd en de scholen de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Azië en elders in de wereld nog beter levendig houden.

Voor nadere informatie, videoverslagen en nieuwbrief verwijzen we graag door naar de website van het scholenproject: www.ontmoetenherdenk.nl.

Het scholenproject valt formeel onder auspiciën van onze Stichting. Voor een financiële verantwoording i.v.m. de ANBI-status verwijzen we door naar de voornoemde website van het scholenproject.

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

Postbus 8061, 1180 LB  Amstelveen, Nederland

Email: info@indieherdenkingamstelveen.nl


IBAN: NL77ABNA0441930301 / BIC: ABNA NL 2A / KvK-nummer: 34200830


Donaties en schenkingen aan deze Algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn fiscaal aftrekbaar onder RSIN 815858152.


Let op! 

Bij donaties wordt  onze naam  door de IBAN check afgekort naar: ST HERD GEVALLEN INDIE

Deze website maakt gebruik van cookies om verkeer te analyseren en de effectiviteit ons website te meten. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen. Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer
Accepteren