Nieuws

Herdenking 2014

Donderdagavond 14 augustus vond de jaarlijkse Indiëherdenking weer plaats in het Broersepark in Amstelveen. Bewogen spraken Clemens Bouwens (Voorzitter Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië), de Amstelveense Burgemeester Mirjam van 't Veld en Willem van Lith (Voorzitter Bond van Wapenbroeders, regio Amstelland). Gastspreker Mevrouw Nora Valk vertelde indringend over haar WOII kampervaringen in Nederlands-Indië als tiener en de wonderbaarlijke ontmoeting met een Japanse dominee in het huidige Indonesië, waardoor haar leven een wending nam (zie Toespraken). Voor verslag in woord en beeld zie Amstelveen.blog en Amstelveenweb.

Aanpassen!  in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein

Op 7 april 2014 vond de officiële opening plaats van de tentoonstelling Aanpassen! Na mooie woorden van Clemens Bouwens, Vaya Nijhof en Edu Dumasy verrichtte wethouder Raat de openingshandeling met scholieren Marije en Alex en juf Sherryl van de Martin Luther Kingschool door het leggen van een vers geregen bloemenslinger in de Amstelveen box als symbool voor bloeiende talenten van alle Amstelveners. Muzikale bijdragen van het duo Pablo Mono en troubadour Wouter Muller droegen bij aan deze sfeervolle opening rondom integratie, herdenken, dromen en respect.

Voor verdere verslaggeving in woord, beeld en geluid zie mijnamstelveen.nl en amstelveenweb.com


Tentoonstelling Aanpassen!

De projectgroep 'Ontmoeten en (her)denken' van onze stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederland-Indië heeft de tentoonstelling Aanpassen! naar Amstelveen gehaald.

Aanpassen! is vanaf 1 april tot en met 5 mei 2014 in de bibliotheek Amstelveen Stadsplein met filmfragmenten op de videowall in het Amstelveense raadhuis.

Aanpassen! : een indringend portret van drie generaties Indische Nederlanders - in woord, beeld en object - waarin thema’s als identiteit, veerkracht, dromen en thuisgevoel als een rode draad door de verhalen lopen.  Aanpassen! : als een verplichting en niet als een keuze - zo beleefde de eerste generatie de verhuizing, het gedwongen vertrek naar Nederland en het ‘thuiskomen’ in Nederland. Aanpassen? : de tweede generatie ging vragen stellen. Ben ik niet té goed geïntegreerd? Aanpassen... : met drie gedachtepuntjes typeert de derde generatie: is mijn Indische herkomst iets om over na te denken, is het iets om over te praten met mijn ouders of grootouders?

Aanpassen!

geeft inzicht in de problemen van aanpassen om goed samenleven mogelijk te maken in de multiculturele samenleving van Amstelveen.

De projectgroep ‘Ontmoeten en (her)denken’ acht het belangrijk dat zowel bewoners als scholieren inzicht hebben in het integratieproces van nieuwkomers in de Amstelveense samenleving.

Zie ook Amstelveenweb voor meer informatie.


Indië-lezing 2014

Op 8 maart 2014 luisterden we naar de verhalen van moedige vrouwen. Berthy Korvinus vertelde over haar leven en hoe en waarom zij jarenlang strijdt tegen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie in derde wereldlanden. Zij weigert te accepteren dat vrouwen en kinderen vertrapt en misbruikt worden. Op allerlei verschillende terreinen actief: wetgeving en politiek zowel op nationaal als internationaal niveau. Ook zorgen voor veiligheid, juridische faciliteiten, geld om in leven te blijven en psychologische en ‘gewone’ opvang voor vrouwen. Nancy Jouwe, genderspecialist en kind van een Papua vader en Indische moeder, ging in op een aantal mijlpalen uit de postkoloniale geschiedenis van Nederlands Nieuw-Guinea. Zij stond stil bij WOII, de Nieuw-Guinea Raad, de koloniale ordening in Nieuw-Guinea en vertelde tot slot over begin jaren 60, de eerste jaren voor Papua’s in Nederland. Deze mijlpalen werden toegelicht aan de hand van fragmenten uit de levens van vier vrouwen uit Papua. De muzikale omlijsting van Young Release paste bijzonder goed bij deze verhalen. Het afscheidslied W'll meet again houdt een belofte in voor volgend jaar.

Voor de derde keer werd de Indië-Lezing in het Theater van het Woord van de OBA Amsterdam georganiseerd door ons samen met de stichtingen 4/5 mei Comité Zuidoost Amsterdam, Nusantara Amsterdam, Gastdocenten WO II werkgroep Zuid-Oost Azie, De Brug, Netwerk Vergeet Mij Niet en het Indisch Herinneringscentrum.

Erelidmaatschap Jan van Zanen

20 december 2013 - Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië heeft besloten de heer Jan van Zanen te benoemen tot erelid van deze stichting. Ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Amstelveen heeft voorzitter Clemens Bouwens hem de zilveren erespeld op gespeld voor zijn bestuurlijke steun en persoonlijke betrokkenheid bij de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument.


Burgemeester Jan van Zanen krijgt erespeld op revers gespeld

Erelidmaatschap Willem van Lith

9 december 2014 - Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië heeft besloten de heer Willem van Lith te benoemen tot erelid van deze stichting. Tijdens het jaarlijkse Kerstdiner van de Bond van Wapenbroeders met burgemeester Mirjam van ’t Veld en andere genodigden, waaronder Luitenant-generaal b.d. Ted Meines heeft voorzitter Clemens Bouwens hem de zilveren erespeld op gespeld voor zijn bestuurlijke steun en persoonlijke betrokkenheid bij de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument. 

Voor verder verslag in woord en beeld zie MijnAmstelveen.nl.


Onderwijsproject `Ontmoeten en (her)denken'

6 december 2013 - In het schooljaar 2013 - 2014 vindt ons onderwijsproject `Ontmoeten en (her)denken' op 3 openbare basisscholen plaats in Amstelveen-Noord: Michiel de Ruyterschool, Martin Luther Kingschool en de Guus Kieftschool, gesteund door de gemeente Amstelveen. Het wordt uitgevoerd door een tiental vrijwilligers. Doel van het project is om bij de leerlingen de `betrokken zelfredzaamheid’ te vergroten in relatie tot hun leefomgeving, de wijk en Amstelveen. Dat betekent dat ook aandacht zal worden besteed aan belangrijke historische en actuele gebeurtenissen, lokale gebouwen en monumenten. Via kinderfilosofie onderzoeken de leerlingen daarmee samenhangende vragen in een breder maatschappelijk en mondiaal verband. Ook worden ze gestimuleerd tot actief handelen zoals meedoen aan de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en de Indische Dodenherdenking op 14 augustus. De lessen van dit pilotproject sluiten aan bij de vraag van de scholen naar burgerschapsvorming, ontmoetings- en waardenonderwijs. Via de kerndoelen voor burgerschapsvorming kunnen de scholen zo hun leerlingen wijzen op het belang van waakzaamheid voor het behoud van vrede en vrijheid in een democratisch kader en het duurzaam samenleven in de Amstelveense gemeenschap.  Zie www.ontmoetenherdenk.nl voor meer informatie.