De Stichting
Indië Monument

Welkom

Dit is de officiële website van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederland-Indië.


Doel

De stichting is opgericht op 8 december 2003 in Amstelveen en  heeft enerzijds  als doel het levend houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog  in het voormalig Nederlands-Indië (thans Indonesië)  en anderzijds het bevorderen van de kennis van de cultuur en geschiedenis  van Nederlands-Indië.


Activiteiten

De stichting organiseert elk jaar de herdenking die op 14 augustus plaats vindt bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen. 

De Stichting hecht grote waarde aan het continueren van de herdenking van de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en in Nederlands Indië in het bijzonder. Het bestuur zet zich dan ook in om de jaarlijkse herdenking op 14 augustus te blijven organiseren. De organisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen, het Ministerie van Defensie en de leden van de Bond van Wapenbroeders. Ook nu - zoveel jaar na de bevrijding op 15 augustus 1945 - zullen wij ons hiervoor blijven inspannen.


Op deze website vindt u het programma van de jaarlijkse herdenking en kunt u   de daarbij voorgedragen toespraken nalezen.

Donaties

Aan het organiseren van deze herdenking zijn kosten verbonden. De Stichting is daarvoor afhankelijk van giften. Uw gift is voor u fiscaal aftrekbaar omdat de Stichting erkend is als goed doel en sinds 2009 de ANBI-status is verleend.

Ook kunt u tot in de verre toekomst bijdragen aan het levend houden van de herinnering en aan het voortzetten van deze herdenkingen door het werk van de Stichting middels een notariële schenking bij leven of overlijden te steunen.

Uw gift op bankrekeningnr.  NL77ABNA0441930301 t.n.v. ST HERD GEVALLEN INDIE, zal zeer op prijs worden gesteld.

Let op!
Ons postadres is gewijzigd naar:

Postbus 77848
1070 LK Amsterdam

Contact

Wilt u op de hoogte worden gehouden van geplande activiteiten of  voor de jaarlijkse herdenking een uitnodiging ontvangen?

Stuurt u dan een  bericht met uw naam en adresgegevens via Email.