Bestuur

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

indieherdenkingamstelveen.nl

Bestuur

J.C.E.M. Bouwens, voorzitter

C.M. Dumasy-Kamperman, secretaris

P.C. Dekker, penningmeester

J.S. Zwart, PR

I.S.A. Simonian, webmaster


Adviseurs

P.H. van den Heuvel, erevoorzitter

J.H.C. van Zanen, erelid

B.J. Diazoni, erelid 

E.A.H. Dumasy, adviseur

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de  uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan en verslag activiteiten

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het geeft inzicht in:

  • het werk dat de Stichting doet
  • de manier waarop de Stichting geld werft
  • het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting (zie Financiële verantwoording hieronder)

Het plan vindt u terug in de doelstellingen zoals geformuleerd op onze homepage. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten  vindt u terug in onze Nieuws sectie.


 

Financiële verantwoording

De Stichting publiceert de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar (sinds 31 december 2011). De financiële verantwoording bevat: de de balans, de staat van baten & lasten en een toelichting. U kunt ze voor elk boekjaar hieronder downloaden:


NB Het scholenproject wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Amstelveen en de betrokken scholen, alsmede door de inzet van vrijwilligers.

Het project heeft geen voordelig of nadelig effect op de financiële situatie van de Stichting Herdenking Gevallenen ‎en slachtoffers in Nederlands-Indië. Voor de financiële verantwoording van het project zie ontmoetenherdenk.nl.

ANBI status

De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Deze status maakt het mogelijk fiscaal vriendelijk te schenken aan de Stichting.

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

Postbus 8061, 1180 LB  Amstelveen, Nederland

Email: info@indieherdenkingamstelveen.nl


IBAN: NL77ABNA0441930301 / BIC: ABNA NL 2A / KvK-nummer: 34200830


Donaties en schenkingen aan deze Algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn fiscaal aftrekbaar onder RSIN 815858152.


Let op! 

Bij donaties wordt  onze naam  door de IBAN check afgekort naar: ST HERD GEVALLEN INDIE

Deze website maakt gebruik van cookies om verkeer te analyseren en de effectiviteit ons website te meten. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen. Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer
Accepteren